ŽIHELSKÝ STATEK a.s.

zihelskystatek 90x50-300dpi

 

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna a vyřazení nakladačů (manipulátorů) za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017411

Popis projektu: Projekt „Výměna a vyřazení nakladačů (manipulátorů) za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladačů. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

Publicita projektu OP PIK

 

 

Projekt úspory energie při chovu prasnic (www.zihelskystatek.cz)

Žihelský statek, a.s.  realizuje projekt Úspory energie v chovu prasnic, na který je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt je zaměřen na stáje chovu prasnic se selaty.

V jeho rámci se provádí zateplení stájí, výměna výplní otvorů, nová elektroinstalace, osvětlení a nové technologické celky vytápění pro selata.

Realizací tohoto projektu dojde k úspoře spotřebovávané energie ve stájích pro chov prasnic.

 

 

Projekt modernizace farmy

 

Žihelský statek, a.s. realizuje projekt Modernizace farmy, na který je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt je zaměřen na rekonstrukci silážního žlabu a na modernizaci technologie do stávající stáje pro skot pořízením systému ionizátorů.

V jeho rámci se provádí rekonstrukce stávajícího silážního žlabu a nově se zavádí systém ionizátorů, který vede ke snížení NH3 ve stájovém prostředí.

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení nákladů na jednotku výroby siláže a zároveň se zlepší welfare zvířat pořízením nové technologie do stávající stáje skotu.

 

Joomla templates by a4joomla